5 สิงหาคม 2562 มองจากวงโคจรถึงทะเลสาบบอลอโตนในประเทศฮังการี

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/foreign/1630038

โคเปอร์นิคัส (Copernicus) เป็นโครงการสังเกตการณ์โลกที่ส่งดาวเทียมชื่อเซนติเนล ทูเอ (Sentinel 2A) และเซนติเนล ทูบี (Sentinel 2B) ขึ้นสู่วงโคจรเพื่อร่วมกันสำรวจมุมมองบนพื้นผิวโลก ที่จะนำไปสู่การวิจัยปรับปรุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารและความยั่งยืนของประชากรสิ่งมีชีวิต ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลขององค์การอวกาศยุโรป ล่าสุดภารกิจของโคเปอร์นิคัส เซนติเนล ทูเอ และทูบี ได้เผยมุมมองของทะเลสาบบอลอโตน (Balaton) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศฮังการี ขนาดพื้นที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร ยาวราว 78 กิโลเมตร ถือเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปกลาง นักวิทยาศาสตร์เผยว่าน้ำในทะเลสาบเป็นสีเขียวมรกตที่ดูน่าตื่นตะลึงนั้นอาจเป็นเพราะที่นี่เป็นทะเลสาบน้ำตื้นและมีองค์ประกอบทางเคมีที่หนักไปทางคาร์บอเนตและซัลเฟต และยังมีสาหร่ายอีกถึง 2,000 ชนิดที่เติบโตในทะเลสาบนี้ทะเลสาบบอลอโตนรองรับประชากรพืชและสัตว์หลายสายพันธุ์ และมีสภาพภูมิอากาศที่น่ารื่นรมย์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม อีกทั้งภูมิภาคทางเหนือของภูเขาก็เป็นแหล่งผลิตไวน์ ซึ่งดาวเทียมเซนติเนล ทูเอ และทูบี ได้ศึกษาความละเอียดเชิงพื้นที่สูง ทำให้สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในทะเลสาบแห่งนี้และแหล่งน้ำอื่นๆบนโลกได้อย่างใกล้ชิด.